โรงเรียนอนุบาลมะนัง
หมู่ที่ 7 บ้านผัง 13    อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 91130
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายยงยุทธ ยืนยง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
หลักสูตรสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/03/2020
ปรับปรุง 23/06/2020
สถิติผู้เข้าชม 40021
Page Views 44816
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ควนกาหลง
2 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ควนกาหลง
3 โรงเรียนนิคมซอย 10 ควนกาหลง
4 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 ควนกาหลง
5 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม(นิคมวัฒนา) ควนกาหลง
6 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 ควนกาหลง
7 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน ควนกาหลง
8 โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ควนกาหลง
9 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42 ควนกาหลง
10 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 ควนกาหลง
11 โรงเรียนบ้านอุได ควนกาหลง
12 โรงเรียนบ้านเขาใคร ควนกาหลง
13 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ควนกาหลง
14 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 ควนกาหลง
15 โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน ควนกาหลง
16 โรงเรียนบ้านน้ำหรา ควนกาหลง
17 โรงเรียนบ้านควนล่อน ควนกาหลง ควนกาหลง 0-74791221
18 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 0892954161
19 โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์ ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 081-9903614
20 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 0-7479-7080
21 โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง ควนโดน
22 โรงเรียนบ้านวังประจัน ควนโดน 074740008
23 โรงเรียนบ้านทางงอ ควนโดน
24 โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง ควนโดน
25 โรงเรียนบ้านถ้ำทะลุ ควนโดน
26 โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด ควนโดน (074) 736401
27 โรงเรียนควนโดนวิทยา ควนโดน
28 โรงเรียนบ้านควนสตอ ควนโดน
29 โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา ควนโดน
30 โรงเรียนบ้านปันจอร์ ควนโดน
31 โรงเรียนบ้านบูเกตยามู ควนโดน
32 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147 ควนโดน
33 โรงเรียนบ้านดูสน ควนโดน
34 โรงเรียนอนุบาลควนโดน ควนโดน
35 โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ ควนสตอ ควนโดน 074 - 795243
36 โรงเรียนบ้านบารายี ทุ่งหว้า
37 โรงเรียนบ้านช่องไทร ทุ่งหว้า
38 โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ (ทุ่งหว้า) ทุ่งหว้า
39 โรงเรียนบ้านนาทอน ทุ่งหว้า
40 โรงเรียนวัดชมพูนิมิต ทุ่งหว้า
41 โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า
42 โรงเรียนบ้านราไว ทุ่งหว้า
43 โรงเรียนบ้านขอนคลาน ทุ่งหว้า
44 โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ ทุ่งหว้า
45 โรงเรียนบ้านคีรีวง ทุ่งหว้า
46 โรงเรียนบ้านมะหงัง ทุ่งหว้า
47 โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ ทุ่งหว้า
48 โรงเรียนบ้านท่าข้ามควาย ทุ่งหว้า
49 โรงเรียนวรรธนะสาร ทุ่งหว้า
50 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ทุ่งหว้า
51 โรงเรียนบ้านคีรีวง สาขาบ้านราวปลา ทุ่งหว้า
52 โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม ทุ่งหว้า
53 โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า
54 โรงเรียนบ้านท่าศิลา นาทอน ทุ่งหว้า 074722799
55 โรงเรียนบ้านวังตง นาทอน ทุ่งหว้า 074-720-330
56 โรงเรียนบ้านสายควน ท่าเเพ
57 โรงเรียนบ้านสาคร ท่าเเพ
58 โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ ท่าเเพ
59 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ท่าเเพ
60 โรงเรียนบ้านปลักหว้า ท่าเเพ
61 โรงเรียนบ้านควนเก ท่าเเพ
62 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ท่าเเพ
63 โรงเรียนบ้านคลองสองปาก ท่าเเพ
64 โรงเรียนบ้านทุ่งริ้น ท่าเเพ
65 โรงเรียนบ้านสาครเหนือ ท่าเเพ
66 โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ ท่าเเพ
67 โรงเรียนบ้านทางยาง ท่าเเพ
68 โรงเรียนบ้านสวนเทศ ท่าเเพ
69 โรงเรียนบ้านไร่ ท่าเเพ
70 โรงเรียนบ้านท่าแพ ท่าเเพ
71 โรงเรียนสาครพิทยาคาร ท่าเเพ 0-7472-1420
72 โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ ท่าเเพ
73 โรงเรียนบ้านวังปริง ท่าเรือ ท่าเเพ 0-7478-7086
74 โรงเรียนบ้านนาแก้ว ท่าแพ ท่าเเพ 0-7478-7455
75 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 สาคร ท่าเเพ 074722616
76 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 มะนัง
77 โรงเรียนผังปาล์ม 2 มะนัง
78 โรงเรียนบ้านมะนัง มะนัง
79 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 มะนัง
80 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ มะนัง 781472
81 โรงเรียนบ้านป่าพน มะนัง
82 โรงเรียนอนุบาลมะนัง มะนัง
83 โรงเรียนผังปาล์ม 7 มะนัง
84 โรงเรียนผังปาล์ม 3 มะนัง
85 โรงเรียนผังปาล์ม 1 มะนัง
86 โรงเรียนผังปาล์ม 4 มะนัง
87 โรงเรียนบ้านวังพระเคียน มะนัง
88 โรงเรียนกำแพงวิทยา ละงู
89 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม ละงู
90 โรงเรียนละงูพิทยาคม ละงู
91 โรงเรียนบ้านปากปิง ละงู
92 โรงเรียนบ้านอุไร ละงู
93 โรงเรียนบ้านลาหงา ละงู
94 โรงเรียนบ้านกาแบง ละงู
95 โรงเรียนบ้านปากบาง ละงู
96 โรงเรียนบ้านสนกลาง ละงู
97 โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน ละงู
98 โรงเรียนบ้านท่ายาง ละงู
99 โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ละงู
100 โรงเรียนบ้านท่าพยอม ละงู
101 โรงเรียนบ้านสุไหงมูโซ๊ะ ละงู
102 โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ละงู
103 โรงเรียนบ้านบุโบย ละงู
104 โรงเรียนบ้านทุ่ง ละงู
105 โรงเรียนบ้านดาหลำ ละงู
106 โรงเรียนบ้านหัวควน ละงู
107 โรงเรียนบ้านท่าชะมวง ละงู
108 โรงเรียนบ้านปากละงู ละงู
109 โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด ละงู
110 โรงเรียนบ้านนาพญา ละงู
111 โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ละงู
112 โรงเรียนบ้านปากบารา ละงู
113 โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ ละงู
114 โรงเรียนบ้านบ่อหิน ละงู
115 โรงเรียนบ้านเกาะยวน ละงู
116 โรงเรียนบ้านปิใหญ่ ละงู
117 โรงเรียนอนุบาลเพชรกาญจน์ ละงู
118 โรงเรียนบ้านโคกพยอม ละงู
119 โรงเรียนบ้านนางแก้ว ละงู
120 โรงเรียนบ้านห้วยไทร ละงู
121 โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ ละงู
122 โรงเรียนบ้านวังสายทอง ละงู
123 โรงเรียนบ้านในเมือง ละงู
124 โรงเรียนบ้านป่าฝาง ละงู
125 โรงเรียนบ้านนาข่า ละงู
126 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ ละงู
127 โรงเรียนบ้านโกตา ละงู
128 โรงเรียนบ้านหาญ ละงู
129 โรงเรียนอนุบาลละงู กำแพง ละงู 0-7478-1098
130 โรงเรียนสายเพชรศึกษา กำแพง ละงู 734274
131 โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ กำแพง ละงู 0-7478-1201
132 โรงเรียนบ้านท่าแลหลา กำแพง ละงู 0-7472-0343
133 โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก ปากน้ำ ละงู 074750444
134 โรงเรียนบ้านไทรงาม เมืองสตูล
135 โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ เมืองสตูล
136 โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย เมืองสตูล
137 โรงเรียนบ้านทุ่ง เมืองสตูล
138 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 เมืองสตูล
139 โรงเรียนบ้านนาลาน เมืองสตูล
140 โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน เมืองสตูล
141 โรงเรียนบ้านท่าจีน เมืองสตูล
142 โรงเรียนบ้านตันหยงอุมา เมืองสตูล
143 โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา เมืองสตูล 0-7472-2612
144 โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย เมืองสตูล
145 โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง เมืองสตูล
146 โรงเรียนบ้านเขาจีน เมืองสตูล
147 โรงเรียนบ้านตันหยงโป เมืองสตูล
148 โรงเรียนบ้านใหม่ เมืองสตูล
149 โรงเรียนบ้านโคกประดู่ เมืองสตูล
150 โรงเรียนบ้านนาแค เมืองสตูล
151 โรงเรียนบ้านวังพะเนียด เมืองสตูล
152 โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง เมืองสตูล
153 โรงเรียนบ้านเนินสูง เมืองสตูล
154 โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว เมืองสตูล
155 โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง เมืองสตูล
156 โรงเรียนจงหัว เมืองสตูล
157 โรงเรียนสตูลวิทยา เมืองสตูล
158 โรงเรียนบ้านกาลูบี เมืองสตูล
159 โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ เมืองสตูล
160 โรงเรียนบ้านเกาะยาว เมืองสตูล
161 โรงเรียนบ้านท่าหิน เมืองสตูล
162 โรงเรียนอนุบาลสตูล เมืองสตูล
163 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เมืองสตูล
164 โรงเรียนบ้านฉลุง เมืองสตูล
165 โรงเรียนบ้านกาลันบาตู เมืองสตูล
166 โรงเรียนวัดหน้าเมือง เมืองสตูล
167 โรงเรียนบ้านคลองขุด เมืองสตูล
168 โรงเรียนบ้านกาเนะ เมืองสตูล
169 โรงเรียนบ้านควนขัน เมืองสตูล
170 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) เมืองสตูล
171 โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบย เมืองสตูล
172 โรงเรียนบ้านเกตรี เมืองสตูล
173 โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ เมืองสตูล
174 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เมืองสตูล
175 โรงเรียนบ้านควน เมืองสตูล
176 โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน เมืองสตูล
177 โรงเรียนบ้านกุบังจามัง เมืองสตูล
178 โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล ฉลุง เมืองสตูล (074) 799235
179 โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล 074-722613