โรงเรียนอนุบาลมะนัง
หมู่ที่ 7 บ้านผัง 13    อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 91130
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศิริรัตน์ เสกสรร
ครู คศ.3

นางขวัญนภา เพชรคง
ครู คศ.2

เอกชัย สุวรรณอำภา
พนักงานราชการ