โรงเรียนอนุบาลมะนัง
หมู่ที่ 7 บ้านผัง 13    อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 91130
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายยงยุทธ ยืนยง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายบันฑิต จินดา

นายสะบา เจริญฤทธิ์